Следете нè на:

EADU

Дисеминација на виртуелна средба во Латвија

На 19 и 20 мај како дел од активностите предвидени во Еразмус + проектот EADU-Energy And Daily Usage, (мак.-Енергијата во секојдневниот живот) се одржаа две виртуелни средби организирани од координаторот на проектот Латвија.

Темата на средбата беше ”Како можеме да ја зачуваме животната средина во секојдневниот живот”. Секое училиште од земјите партнери ја претстави својата држава, градот од кој доаѓа и училиштето кое го претставуваат.

Преку игри, тестови, истражувања и квизови беа постигнати предвидените цели на средбата. На средбата од нашето училиште учество зедоа наставниците Билјана Георгиеска и Богослав Бардакоски и десет ученици од 9 в, 8 а и 8 б одделение.

Благодарност до сите за учеството и резултатите постигнати на квизовите ии тестовите.

On May 19 and 20, as part of the activities envisaged in the Erasmus + project EADU-Energy And Daily Usage, two virtual meetings were held organized by the project coordinator Latvia.

The topic of the meeting was “How can we preserve the environment in everyday life.” Each school from the partner countries presented their country, the city they come from and the school they represent.

Through games, tests, research and quizzes, the intended goals of the meeting were achieved. Teachers Biljana Georgieska and Bogoslav Bardakoski and ten took part in the meeting from our school students from 9v, 8a and 8b class.

Thanks to everyone for participating and the results achieved in the quizzes and tests.

Платени реклами

Не пропуштајте!

Платени реклами

СЛЕДЕТЕ НÈ НА Facebook

Повеќе од EADU