Следете нè на:

Некатегоризирано

ЗА НАС

Мисија

 

Ние сме динамично училиште кое го поддржува, следи,проверува,оценува напредокот и постигањата на учениците преку активна комуникација со нив и нивните родители и примена на современи образовни технологии. Развиваме интерактивни активности мегу учениците од различни етнички групи во духот на почитување и прифаќање на разликите, толеранција и право на еднаквост.

Визија

 

Ние сакаме училиште во кое учениците и возрасните ги споделуваат идеите,знаењето,искуството и мислењето.Со континуирано вложување во стимулативна и креативна средина на учење ги развиваме индивидуалните потенцијали на учениците. Преземаме акции децата и младите да станат одговорни грагани во Р. Македонија кои успешно ке живеат и заеднички ќе придонесуваат со различните етникуми за напредокот на општеството во кое живеат..

Платени реклами

Не пропуштајте!

Платени реклами

СЛЕДЕТЕ НÈ НА Facebook

Повеќе од Некатегоризирано