ЗА НАС КАДАР Стручна служба

Стручна служба

Педагог

Бозоска Даница

profilПедагог на ООУ "Гоце Делчев" Прилеп


Образование: Филозофски факултет - Група Педагогија Скопје

Психолог

Дунимаглоска Лилјана 

profilПсихолог на ООУ "Гоце Делчев" Прилеп


Образование: Филозофски факултет - Група Психологија Скопје

Дефектолог

Елизабета Секулоска

profilДефектолог на ООУ "Гоце Делчев" Прилеп


Образование: Филозофски факултет , институт за дефектологија.

Библиотекар

Шеќероски Костадин

profilБиблиотекар на ООУ "Гоце Делчев" Прилеп


Образование: ВПШ - Македонски јазик