ЗА НАС КАДАР

ДИРЕКТОР

ТРАЈЧЕ КАРАЛИОСКИ

thumb direktorДиректор на ООУ „Гоце Делчев“- Прилеп

Роден на : 13.12.1962

Образование: Педагошки Факултет , положен испит за директор на постдипломски студии на ЈЕИЛ.

Работно Искуство: Професор по одделенска настава , 31.01.2007год. Директор во ООУ"Гоце Делчев" - Прилеп

Остварени Проекти: Кликнете ТУКА за да ги видете остварените проекти.

Заменик директор

ЛЕОНОРА СТЕФАНОСКА

zamenik-director-thumbЗаменик директор на ООУ „Гоце Делчев“- Прилеп

Родена на : 01.08.1965

Образование: Филолошки факултет -Катедра за англиски јазик и книжевност

Работно Искуство: Професор по англиски Јазик


Педагог

Бозоска Даница

profilПедагог на ООУ "Гоце Делчев" Прилеп


Образование: Филозофски факултет - Група Педагогија Скопје

Психолог

Дунимаглоска Лилјана 

profilПсихолог на ООУ "Гоце Делчев" Прилеп


Образование: Филозофски факултет - Група Психологија Скопје

Дефектолог

Елизабета Секулоска

profilДефектолог на ООУ "Гоце Делчев" Прилеп


Образование: Филозофски факултет , институт за дефектологија.

Библиотекар

Шеќероски Костадин

profilБиблиотекар на ООУ "Гоце Делчев" Прилеп


Образование: ВПШ - Македонски јазик