Воннаставни активности Ученички натпревари

Заради поголемо активирање на учениците при ангажирањето и усвојувањето на воспитно-образовните задачи , училиштето ги поттикнува учениците на натпреварувања  како мотив за борбата за здобивање на знаење. Со учениците се соработува заради развивање на желбата кај нив за сопствено манифестирање. Наставниците континуирано влијаат на стимулирање на ученичкото презентирање низ разни форми во училиштето и надвор од него.Училиштето ги подржува натпреварувањата низ наставно-воспитниот процес меѓу учениците во самата паралелка , меѓу паралелките, одделенијата и пошироко. Се организираат натпреватувања по поедини поводи(одбележување на значајни датуми и сл.). Учениците се вклучуваат во натпреварувања организирани од училиштето , други училишта или соодветни установи , друштва и сл.(конкурски , смотри и сл.). Со учениците систематски се работи заради постигнување успешни резултати во натпреварувањата организирани од Бирото за развој на образованието.

Врвни резултати на државните натпревари по информатика

rezultat-1На државните натпревари по информатика учениците од ООУ „Гоце Делчев“-Прилеп  под водство на наставничката Летка Дојкоска постигнуваат врвни резултати.

Повеќе...

Успеси на наши ученици

Марија Митреска -IX-в ,прво рангирана на натпреварот за писмен состав на француски јазик за регионот Битола.

Повеќе...

Државен натпревар по Физика - I место ,Државен натпревар по англиски јазик-II место

Државен натпревар по Физика и Англиски Државен натпревар по Физика и Англиски Државен натпревар по Физика и Англиски INTEL СЕРТИФИКАТИ

Успеси на наши ученици

prvo-mestoОсвоено прво место на државно ниво по хемија во организација на Ј.Кемал

- Јован Петрески и наставник-ментор Кети Иваноска ( 22.03.2015)

Повеќе...

Страница 2 од 2

<< Почеток < Пред 1 2 Следно > Крај >>