Воннаставни активности Ученички натпревари

Заради поголемо активирање на учениците при ангажирањето и усвојувањето на воспитно-образовните задачи , училиштето ги поттикнува учениците на натпреварувања  како мотив за борбата за здобивање на знаење. Со учениците се соработува заради развивање на желбата кај нив за сопствено манифестирање. Наставниците континуирано влијаат на стимулирање на ученичкото презентирање низ разни форми во училиштето и надвор од него.Училиштето ги подржува натпреварувањата низ наставно-воспитниот процес меѓу учениците во самата паралелка , меѓу паралелките, одделенијата и пошироко. Се организираат натпреватувања по поедини поводи(одбележување на значајни датуми и сл.). Учениците се вклучуваат во натпреварувања организирани од училиштето , други училишта или соодветни установи , друштва и сл.(конкурски , смотри и сл.). Со учениците систематски се работи заради постигнување успешни резултати во натпреварувањата организирани од Бирото за развој на образованието.

Успеси на наши ученици

47-та олимпијада по германски јазик-пофалници за учество на регионалниот натпревар за Ева Крстеска и Лилјана Пурческа11186430 10200507505325786 902450725 n11198461 10200507503805748 1703471310 n

Успеси на наши ученици

Освоени места на училишниот натпревар по германски јазик за 9-то одделение под менторство на наставничката Најдоска Билјана

11100073 10200507495045529 359062468 n

Тата-мата за француски

Деветтоодделенката Марија Митреска, регионалниот првак по пишување состави на француски јазик, триумфира и со зборување на француски на регионалниот натпревар.

Повеќе...

Успеси на наши ученици

04.04.2015

Општински натпревар по англиски јазик –ЕЛТАМ

Теодора Силјаноска и Марија Митреска – I  место

Повеќе...

Повеќе Артикли...

Страница 1 од 2

<< Почеток < Пред 1 2 Следно > Крај >>