Успеси на наши ученици

prvo-mestoОсвоено прво место на државно ниво по хемија во организација на Ј.Кемал

- Јован Петрески и наставник-ментор Кети Иваноска ( 22.03.2015)

Успеси на нашите ученици Успеси на нашите ученици