Воннаставни активности Ученички натпревари Државен натпревар по Физика - I место ,Државен натпревар по англиски јазик-II место

Државен натпревар по Физика - I место ,Државен натпревар по англиски јазик-II место

Државен натпревар по Физика и Англиски Државен натпревар по Физика и Англиски Државен натпревар по Физика и Англиски INTEL СЕРТИФИКАТИ