Посети и екскурзии

Посети и екскурзии од забавно-рекреативен и едукативен карактер.Редовно ги користиме условите од локалната средина, а често посетуваме и места надвор од нашата општина. Учиме и се дружиме !

 Посети и екскурзии