Воннаставни активности Општествено хуманитарна работа Ден на дрвото- засади ја својата иднина

Ден на дрвото- засади ја својата иднина

И оваа година, учениците од нашето училиште зедоа учество во спроведувањето на есенската акција- "Ден на дрвото-засади ја својата иднина "

 Ден на дрвото - Засади ја својата иднина