Успесите не престануваат: Освоени награди на натпревар по хемија

Успесите не престануваат: Освоени награди на натпревар по хемија

мај 4, 2018 0 By admin

Во организација на Секцијата за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија на ден 24.02.2018 год. Се одржа општинскиот натпревар по хемија.

Шест ученици од VIII I IX одделение ке ги продолжат натпреварите на регионалните натпревари. Тоа се учениците : Теодора Петреска II место, Делфина Милеска II место, Николина Стојкоска II место, Елена Мијоска III место, Теодор Вескоски III место, Мартин Видески III место.

Коментари