Соработка со локалната средина

Брошура за училиштето

Најопшти податоци за училиштето

Основното општинско училиште „Гоце Делчев“ се наоѓа во реонот на М.З. Гоце Делчев – Прилеп и успешно го извршува воспитно-обрзовниот процес веќе  40 години во простории и просторни услови кои ги задоволуваат нормите и потребите за непречено изведување на наставата.

Повеќе...

Страница 2 од 2

<< Почеток < Пред 1 2 Следно > Крај >>