Предавање за заштита од ХИВ вирус

15233621 1487517511277996 994697188 o

Во рамките на соработка на училиштето со Центарот за јавно здравје, за учениците од деветто одделение беше одржано предавање за заштита од Хив вирусот, преку кое учениците се едуцираа за мерките за превенција од оваа опасна болест.