Реализација на проектот на МОН и БРО ”Заедничка грижа за правилно насочување на учениците”

На ден 03.11.2014 во просториите на ООУ Гоце Делчев-Прилеп се реализира ден на родители- предавачи.

Повеќе...

Брошура за училиштето

Најопшти податоци за училиштето

Основното општинско училиште „Гоце Делчев“ се наоѓа во реонот на М.З. Гоце Делчев – Прилеп и успешно го извршува воспитно-обрзовниот процес веќе  40 години во простории и просторни услови кои ги задоволуваат нормите и потребите за непречено изведување на наставата.

Повеќе...

Страница 2 од 2

<< Почеток < Пред 1 2 Следно > Крај >>