Проект “Зедничка грижа за правилно насочување на учениците“

1

Родителот е наставник - Предавање кое се одржа на 08.11.2016 година за учениците од 7 одделение. Предавањето беше на тема „Деформации на рбетниот столб кај адолесцентите“. Благодарност до Д-р Борче Јовчески - специјалист ортопед.

Повеќе...

Проект "Зедничка грижа за правилно насочување на учениците"

3

Родителот е наставник, предавање на тема: Исхраната во периодот на пубертет и адолесценција во VIII одделение. Благодарност до родителот Верица Петреска - доктор по општа медицина.

Повеќе...

Проект „Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“

WP 20161005 09 47 29 Pro LI

„Родителот е наставник" е активноста која се реализираше во третите одделенија. Учениците од III одделение поканија родител – лекар кој на третачињата им го олесни учењето на содржина од природните науки преку објаснувања со демонстрирање и користење на повеке нагледни медицински помагала. Активноста се реализираше на 05.10.2016 година, со наслов „Репродукција - создавање новороденче“.

Повеќе...

Соработка со локална заедница

14517592 1090987567623174 7547932642400854594 n

Со самиот почеток на учебната 2016/2017 година започна и соработката на наставникот по француски јазик Ирена Наумоска со младите волонтери од Франција (Sebastien Hays Cloutour, Baptiste Arnaud, Meidhi Charvet) при Младинскиот информативен и советодавен центар Инфо Сега. Слушањето на автентичниот француски јазик како и многобројните активности и игри кои се применуваат во текот на часовите по француски јазик го направија изучувањето на овој предмет да биде на огромно задоволство од страна на учениците од шесто, седмо, осмо и деветто одделение. Се поттикнува мотивацијата и интересот кај учениците како и развивањето на говорните вештини т.е. изразувањето на француски јазик. Преку различни работилници се стимулира примената на познавањето на овој странски јазик во реални ситуации.

Повеќе...

Реализација на проектот на МОН и БРО ”Заедничка грижа за правилно насочување на учениците”

На ден 24.11.2014 во просториите на ООУ „Гоце Делчев“-Прилеп се реализира ден на “ родители- предавачи “.

Беше организирано предавање од страна на раководителите на паралелките во 7 одделение и  родителот Кузманоска Изабела,инспектор за малолетничка деликвенција,  на тема Превенција во малолетничката деликвенција.12

Страница 1 од 2

<< Почеток < Пред 1 2 Следно > Крај >>