Секции Слободни технички активности Техничка и Сообраќања секција

Во техничката секција членуваат ученици кои покажуваат интерес кон новите светски трендови од областа на електро-техниката, програмирањето и електрониката. Вредните раце на нашите млади техничари во текот на оваа учебна година изработија многу проекти и сл. На противпожарниот квиз кој се одржа на почетокот на месец ноември , екипата во состав на Петкоски Брајан VII - д деветтолетка , Силјаноска Теодора VII-в деветтолетка и Стојкоска Теа , VII-в деветтолетка на општинскиот квиз натпревар го освоија првото место.