Секции Слободни спортски активности

Ако се послужиме со изреката "Во здраво тело , здрав дух" можеме слободно да кажеме дека сите спортски дисциплини во нашето училиште се застапени. Учениците редовно настапуваат на натпревари и редовно ги освојуваат највисоките награди.Ученикот Леонид Вандевски освои прво место на натпреварот по атлетика на 600 метри.