Желбата да се знае германскиот јазик како еден од светските јазици кој наоѓаат широка употреба , го зголеми интересот на ученците за учество во оваа секција.Членовите од оваа секција оваа учебна година го уредија училишното катче и дел од ходниците во училиштето.