Ден на благодарноста 2016

IMG 1217

Наставниците по англиски јазик, реализирајќи цели од наставната програма по англиски јазик, со учениците од одделенска и предметна настава организираа активности во кои учениците направија најразлични изработки за одбележување на Денот на благодарноста. Од изработките беше направена изложба, а најуспешните творби беа наградени.