Географијата, велат ни ги дополнува нашите видици, за да откриеме, осознаеме, Секој има желба да патува, а по некогаш часовите и секциите по Географија ни го овозможуваат тоа.