Во нашето училиште постои ликовна секција која е многу значања за развитокот на творечкото и културно изразувањ на учениците. Тие учат и се забавуваат користејќи разни уметнички техники , бои , материјали , суровини и сл. Младите уметници од нашето училиште континуирано учествуваат на различни наградни ликовни конкурси.На конкурсот распишан од ООУ"Страшо Пинџур" с.Мало Коњари ,ученикот Димитар Врглески освои прво место.