Во рамките на слободните ученички активности во нашето училиште активно работи и драмската секција. Во драмската секција учествуваат ученици кои се полни со ентузијазам , со љубов кон театарот ,со желба да создадат ликови , да се трансформираат и идентификуваат со нив.Поставувањето драмска претстава за нив е доживување.

Музеите во училиштата и училиштата во музеите

драмскаОваа учебна година се приклучија и нови членови,па сите заедно работеа на подгововките  за избор на драмски текст за проектот ,,Музеите во училиштата и училиштата во музеите,,.

Повеќе...