НОВОСТИ Новости Одбележување на британскиот празник Halloween

Одбележување на британскиот празник Halloween

114Во нашето училиште , на 31.10.2014,се одбележа британскиот празник Halloween преку одржување на натпревар меѓу учениците од I -IX одделение.

Учениците се натпреваруваа во 3 категории : 1.Изработки 2. Цртежи 3. Маски . Во продолжение можете да видите фотографии од наградените изработки и маски.

Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween