НОВОСТИ Новости Посета на книжарницата „Просветно дело “ и градската библиотека „ Борка Талески “

Посета на книжарницата „Просветно дело “ и градската библиотека „ Борка Талески “

1Учениците од шестите одделенија, од англиската и математичката секција, ги посетија книжарницата „Просветно дело “ и градската библиотека „ Борка Талески “ заедно со предметните  наставници – Чатлеска Благица и Николоска Емилија.

Тие разгледаа многубројна англиска литература и книги од областа на математиката.На нивно заедничко задоволство , новинарката Каролина М. ги интервјуираше учениците за нивните впечатоци  од посетата на библиотеката. Ова е само почеток  на дружењето на учениците со наставниците.

Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата Посета на книжарницата