НОВОСТИ Новости "Здрава храна-здрав живот"

"Здрава храна-здрав живот"

prvaГолем број ученици од нашето училиште зедоа учество на конкурсот за литературна и ликовна творба на тема :

„Здрава храна-здрав живот “ ,во организација на Еко-одборот од нашето училиште.

Здрава храна-здрав живот Здрава храна-здрав живот Здрава храна-здрав живот Здрава храна-здрав живот Здрава храна-здрав живот Здрава храна-здрав живот Здрава храна-здрав живот Здрава храна-здрав живот Здрава храна-здрав живот Здрава храна-здрав живот Здрава храна-здрав живот Здрава храна-здрав живот