НОВОСТИ Новости "Македонија без отпад"

"Македонија без отпад"

1413536408666Денес , 18.10.2014 , нашето училиште се вклучи во проектот на МОН , „ Македонија без отпад “ со активности на чистење на училишниот двор .
Македонија без отпад Македонија без отпад Македонија без отпад Македонија без отпад Македонија без отпад Македонија без отпад Македонија без отпад Македонија без отпад Македонија без отпад Македонија без отпад