НОВОСТИ Новости 21 Септември-Светскиот ден на мирот

21 Септември-Светскиот ден на мирот

prvaНашето училиште се вклучи во интернационалната програма „ Учење за шумите“ ( Learning about Forests) и програмата ЕНО ( ENO) преку акцијата за садење дрва за одржлива средина.

Настанот се случи на 22.09.2014, по повод 21 Септември-Светскоот ден на мирот.

Во оваа светска кампања се вклучија повеќе од 5000 училишта од 120 земји во светот.

Прием на првачиља во Детска организација Прием на првачиља во Детска организација Прием на првачиља во Детска организација Прием на првачиља во Детска организација Прием на првачиља во Детска организација Прием на првачиља во Детска организација