НОВОСТИ Новости Активности на секцијата по француски јазик

Активности на секцијата по француски јазик

optimizirana-pet thumbАктивностите на учениците кои се членови на секцијата по француски јазик се многу интересни и ја поттикнуваат нивната креативност и оригиналност.

Во текот на часовите тие изработуваат најразлични изработки: постер со најважните знаменитости на Париз , пирамида на здрава храна , цвет во кој се претставени и прехрамбените производи на француски јазик и сл. Изложбеното пано го красат делата на вредните ученици кои со голем интерес и огромно задоволство ги изработуваат дадените задачи.

Активности на секцијата по француски јазик Активности на секцијата по француски јазик Активности на секцијата по француски јазик Активности на секцијата по француски јазик Активности на секцијата по француски јазик Активности на секцијата по француски јазик