НОВОСТИ Новости Светскиот ден на еко акцијата

Светскиот ден на еко акцијата

ООУ „ Гоце Делчев“ – Прилеп Светскиот ден на еко акција го одбележа со повеќе активности:

- Акција за собирање на отпад во училишниот двор
- Акција за собирање на стара хартија со учество на ученици од сите паралелки и поддршка на нивните родители
- Организирање на иложба на цртежи и лични творби и пораки на тема „Да ја зачуваме планетата Земја“
- Кампања за подигнување на еколошката свест преку подготовка и делење на брошури подготвени од учениците од Еко-секција во центарот на градот и во училиштето
- Подигнување на свеста и збогатување на сознаијата на учениците во училиштето преку подготовка на презентации Pover Point на тема „Екологијата низ поштенските марки“. Презентациите ги подготвија ученици од VII и VIII одделение
- За еколошките акции направена е репортажа која ќе биде објавена во локалниот весник „Зенит“

Светски ден на еко акција Светски ден на еко акција Светски ден на еко акција Светски ден на еко акција Светски ден на еко акција Светски ден на еко акција Светски ден на еко акција