НАСТАВА Проширена програма

Продолжен престој

Во нашето училиште се реализира проширена програма во која активно работи продолжениот престој. Учениците престојуваат во училиштето по редовните часови каде се згрижени според потребите на семејството. Престојот работи во согласност со програмата за продолжен престој во учичиштето и со постојана соработка со стручните соработници во училиштето. Престојот работи од 8 до 16 часот. На децата им се обезбедени 3 оброци: појадок , ручек и вечера. Храната се носи од хотел "Сонце". Секоја година интересот е се поголем , па така оваа година во престојот има 35 деца.