НАСТАВА ПРОЕКТИ "Со мултимедијална едукација до здрави животни стилови"

Со мултимедијална едукација до здрави животни стилови

Два мултимедијални проекти со ист назив: 

                „Со мултимедијална едукација до здрави животни стилови“   

               под мотото „Заедно за среќно и безбедно детство“

    презентирани по иницијатива на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво-        Прилеп   

Повеќе...