НАСТАВА ПРОЕКТИ Јазична писменост

„Со читање до лидерство“, ООУ „Гоце Делчев“-Прилеп - домаќин на читачкиот караван

prva vovednaПочетокот на проектот на USAID „ Со читање до лидерство“ Во орагнизација на USAID, а со поддршка и соработка со Бирото за развој на образованието и Државниот испитен центар, во избрани училишта кои спроведуваат современа настава, започнува проектот „Со читање до лидерство“.

Повеќе...