НАСТАВА ПРОЕКТИ

„Со читање до лидерство“, ООУ „Гоце Делчев“-Прилеп - домаќин на читачкиот караван

prva vovednaПочетокот на проектот на USAID „ Со читање до лидерство“ Во орагнизација на USAID, а со поддршка и соработка со Бирото за развој на образованието и Државниот испитен центар, во избрани училишта кои спроведуваат современа настава, започнува проектот „Со читање до лидерство“.

Повеќе...

Доделување на дипломи

ООУ " Гоце Делчев"  освои трето  место на натпреварот - "Поле на културни перформанси од традиционална култура", во рамките на проектот -" Музеите во училиштата,училиштата во музеите ".

Повеќе...

Со мултимедијална едукација до здрави животни стилови

Два мултимедијални проекти со ист назив: 

                „Со мултимедијална едукација до здрави животни стилови“   

               под мотото „Заедно за среќно и безбедно детство“

    презентирани по иницијатива на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво-        Прилеп   

Повеќе...