НАСТАВА Дополнителна настава

Дополнителна настава

За учениците кои имаат  тешкотии во учењето по одделни наставни предмети се организира дополнителна настава која се изведува во наставната година , а по потреба и по завршувањето на наставата , како продолжителна настава.

Повеќе...