ГАЛЕРИЈА Галерија ФОТО:Новогодишни и Божиќни честитки

ФОТО:Новогодишни и Божиќни честитки

По повод Новогодишните и Божиќните празници во училиштето беше објавен конкурс за новогодишни честитки и други изработни. Најуспешните творби беа наградени, а учениците имаа можност да ја посетат изложбата на честитки и изработки.

 Новогодишни и Божиќни честитки Новогодишни и Божиќни честитки Новогодишни и Божиќни честитки Новогодишни и Божиќни честитки Новогодишни и Божиќни честитки Новогодишни и Божиќни честитки Новогодишни и Божиќни честитки Новогодишни и Божиќни честитки Новогодишни и Божиќни честитки Новогодишни и Божиќни честитки Новогодишни и Божиќни честитки Новогодишни и Божиќни честитки Новогодишни и Божиќни честитки Новогодишни и Божиќни честитки