E-Twining Let's get to know each other - eTwinnig проект

Let's get to know each other - eTwinnig проект

naslovnaУчениците од седмите одделенија од нашето училиште предводени од наставничката Александра Андоноска беа наградени од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност за успешно изработен проект Let's get to know each other, во соработка со 28 училишта од 13 европски земји.

Проектот го работеа во текот на претходната 2012/13 учебна година. Целта беше учениците да научат повеќе за европските земји, нивната историја, природа и култура, а истовремено да ги подобрат своите јазични вештини - зборување, пишување и разбирање на англискиот јазик. Преку снимен клип, Prezi и Power Point презентации, електронски книги, слики и текстови напишани на англиски јазик нашите учениците се претставија себеси, своето училиште, градот, но ги претставија и убавините, културата и традицијата на нашата земја. Со учеството и работата во eТwinning проекти учениците ги прошируваат своите знаења, се запознаваат и соработуваат со своите врсници од дугите европски земји.

Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект Let's get to know each other - eTwinnig проект