E-Twining Сертификати од E-Twinning

Сертификати од E-Twinning

E-Twinning сертификати во знак на квалитет, едниот е за наставничката Ирена Наумоска , додека другиот е за учениците кои што учествуваат во E-Twinning проектите.

 СЕРТИФИКАТ ЗА НАСТАВНИЧКАТА СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Ученици кои што учествуваат на E-Twinning Ученици кои што учествуваат на E-Twinning