ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

април 9, 2013 0 By admin

ТРАЈЧЕ КАРАЛИОСКИ

thumb direktorДиректор на ООУ „Гоце Делчев“- Прилеп

Роден на : 13.12.1962

Образование: Педагошки Факултет , положен испит за директор на постдипломски студии на ЈЕИЛ.

Работно Искуство: Професор по одделенска настава , 31.01.2007год. Директор во ООУ”Гоце Делчев” – Прилеп

Остварени Проекти: Кликнете ТУКА за да ги видете остварените проекти.

Заменик директор

ЛЕОНОРА СТЕФАНОСКА

zamenik-director-thumbЗаменик директор на ООУ „Гоце Делчев“- Прилеп

Родена на : 01.08.1965

Образование: Филолошки факултет -Катедра за англиски јазик и книжевност

Работно Искуство: Професор по англиски Јазик


Коментари