Детска организација

Детската организација е масовна организација во која доброволно се здружуваат сите деца и самостојно и во соработка со воздрасните ги остваруваат разновидните желби и творечки активности.

Првачињата во Детската организација

1Во НЕДЕЛАТА НА ДЕТЕТО 2016, на 6 ти Октомври првачињата од нашето училиште пристапија во Детската организација. Пред присутните гости го дадоа свеченото ветување, а повозрасните членови на Детската организација им ги поделија беџовите и личните пасоши со свеченото ветување. Учениците од петтите одделенија изготвија апликации со права на децата и им подарија на секое прваче посебно, а програмата подготвена од учениците од погорните одделенија го збогати настанот со весели и срекни доживувања.

Повеќе...

Детска организација

995876 10201793278227180 603926739 n1376341 10201793278267181 864453343 n1379755 10201793278347183 1758740634 n1380381 10201793278307182 2119792741 n1382261 10201793278387184 1160919552 n1391895 10201793278187179 2064061231 n