Автор: admin

април 13, 2013

ЗА НАС

Напишал admin

Мисија   Ние сме динамично училиште кое го поддржува, следи,проверува,оценува напредокот и постигањата на учениците преку активна комуникација со нив…

април 9, 2013

ДИРЕКТОР

Напишал admin

ТРАЈЧЕ КАРАЛИОСКИ Директор на ООУ „Гоце Делчев“- Прилеп Роден на : 13.12.1962 Образование: Педагошки Факултет , положен испит за директор на…