Автор: admin

април 13, 2013

Дополнителна настава

Напишал admin

За учениците кои имаат  тешкотии во учењето по одделни наставни предмети се организира дополнителна настава која се изведува во наставната…

април 13, 2013

Додатна настава

Напишал admin

За учениците кои што во текот на задолжителната настава и низ другите видови на воспитно – образовната дејност покажуваат зголемен…

април 13, 2013

Ученички екскурзии

Напишал admin

Во оваа година се планираат екскурзии од наставен карактер , екскурзии од општо воспитно – образовен карактер , комбинирани ученички…